Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giá mía
giá mía
(TBTCO) - Do hạn hán kéo dài nên năng suất mía niên vụ 2015 - 2016 ở Khánh Hòa sụt giảm mạnh khiến người trồng mía không có lãi.
giá đương
(TBTCO) - Với nguồn cung như hiện nay, dự báo giá đường thế giới tiếp tục giảm. Trong nước, giá bán buôn đường cuối tháng có khả năng tăng nhẹ do vào cuối vụ, giá bán lẻ đường tiếp tục ổn định.
đường ăn
(TBTCO) - Sáu tháng đầu năm 2013, giá đường bán buôn và bản lẻ cơ bản ổn định. So với cùng kỳ năm 2012, giá đường trong nước giảm từ 1.000 – 4.300 đồng/kg tùy loại. Dự báo giá bán buôn đường tháng tới có khả năng tăng nhẹ do vào cuối vụ, tuy nhiên giá bán lẻ đường sẽ tiếp tục ổn định.