Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giá sữa nguyên liệu giảm
gía sữa nguyên liệu giảm
(TBTCO) - Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính vừa phối hợp với Tổng cục Hải quan rà soát giá nhập khẩu nguyên liệu, thành phẩm sữa từ tháng 6 đến tháng 9/2014. Kết quả, chỉ duy nhất một nguyên liệu sữa có giá giảm, còn lại hầu hết đều tăng.