Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giá tính thuế thuế tài nguyên
thuế tài nguyên
(TBTCO) - UBND tỉnh Nam Định vừa có quyết định ban hành giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên chưa xác định giá bán trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 13/10/2014.