Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giá trị lưu chuyển hàng hóa
hàng tết
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục thống kê TP. Hà Nội, năm nay thị trường Tết Ất Mùi 2015, lượng hàng khá dồi dào, giá bán một số nhóm hàng phục vụ tết có tăng so ngày thường. Tuy nhiên giá cả tăng không nhiều do không xảy ra hiện tượng thiếu hàng.