Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giá trúng thầu
đấu thầu
(TBTCO) - Ông Lê Văn Tăng, Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu (Bộ Kế hoạch Đầu tư) cho biết, với việc cải tiến phương pháp đấu thầu, cho áp dụng phương thức “một giai đoạn hai túi hồ sơ”, Luật Đấu thầu mới năm 2013 sẽ chấm dứt tình trạng nhà thầu có năng lực yếu nhưng chào giá thấp để trúng thầu.
quanlyngansach
(TBTCO) - Đây là nhận định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại phiên họp cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư công sáng 23/9 của UBTVQH.