Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giá vàng trồi sụt
(TBTCO) - Các đơn vị kinh doanh vàng chủ động kéo sát giá mua vào với giá bán ra với khoảng cách chỉ chênh nhau khoảng 160.000-170.000 đồng/lượng, thay vì biên độ chênh lệch như trước. Việc giảm giá bán, tăng giá mua cho thấy các doanh nghiệp đang kích thích nhu cầu giao dịch của khách hàng...