Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giá xăng dầu thế giới
xăng dầu
(TBTCO) - So với bình quân tháng 7/2015, giá các mặt hàng xăng dầu thế giới nửa đầu tháng 8/2015 đã giảm từ 7,86% đến 13,07% tùy từng chủng loại.