Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Giá xăng giảm
gia xăng
(TBTCO) - Từ 15h ngày 1/6/2019, giá bán lẻ xăng RON95-III giảm 380 đồng/lít; xăng E5RON92 giảm 269 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 220 đồng/lít; dầu hỏa giảm 197 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 182 đồng/kg.
gia xang
(TBTCO) - Từ 15 giờ chiều nay, 21/12, giá xăng E5RON92 tiếp tục được điều chỉnh giảm 394 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 318 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 257 đồng/lít; dầu hỏa giảm 249 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 394 đồng/kg.
xang
(TBTCO) - Trong thông báo về điều chỉnh giá mặt hàng xăng dầu chiều nay, 21/11 của Liên Bộ Công thương - Tài chính, giá xăng E5RON92 giảm 973 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 1.093 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 907 đồng/lít; dầu hỏa giảm 844 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 508 đồng/kg.
gia xang
(TBTCO) - Từ 15 giờ chiều nay, 22/10, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 224 đồng/lít, xăng RON92 giảm 144 đồng/lít.
xang
(TBTCO) - Từ 15h chiều ngày 22/6, xăng E5 giảm 329 đồng/lít, xăng A95 giảm 334 đồng/lít.
s
(TBTCO) - Kể từ 15 giờ, ngày 20/7, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá xăng khoáng RON 92 là 665 đồng/lít; xăng E5 giảm 604 đồng/lít. Trong khi đó, với các mặt hàng dầu, giá dầu diesel 0,05S, dầu mazut và giá dầu hoả được giữ nguyên.
xang
(TBTCO) - Liên Bộ Công thương - Tài chính vừa thông báo quyết định điều chỉnh giá xăng, dầu với mức giảm của xăng RON 92 tối đa 341 đồng/lít từ 15h chiều 20/6.
taxi
(TBTCO) - Với lần giá xăng giảm này chắc chắn các doanh nghiệp vận tải taxi sẽ phải giảm giá cước. Mức giảm dự kiến khoảng 300đ/km.
XD
(TBTCO) - Ngay ngày làm việc đầu tiên của năm mới, liên bộ Công thương – Tài chính đã tiếp tục có quyết định về việc giảm giá xăng dầu.