Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giá xây dựng
Nông thôn mới
(TBTCO) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020, Hà Nội phấn đấu năm 2020 có số xã đạt chuẩn NTM đạt trên 96%; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn dưới 0,5%. TP.Hà Nội là địa phương tự chủ ngân sách khi thực hiện chương trình này.
công trình xây dựng
(TBTCO) - Đề án hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là một cuộc cách mạng trong quản lý đầu tư xây dung; góp phần nâng cao quản lý các dự án, hạn chế đội vốn; tạo được thị trường xây dựng cạnh tranh; chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng.
agribank
(TBTCO) - Sau gần 10 năm thực hiện cho vay thí điểm Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Agribank đã triển khai cho vay xây dựng nông thôn mới rộng rãi trên toàn quốc, với doanh số đến nay là 2.868.290 tỷ đồng, tại 8.939 xã, với 2.620.578 khách hàng.
dự án
(TBTCO) - Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng ước đạt hơn 26% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, với nguồn vốn trong nước, vốn chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giải ngân đạt rất thấp (hơn 12% kế hoạch). Đa số các địa phương chưa phân bổ vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới.
nông thôn mới
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, đến nay tỷ lệ vốn đã giao trong 3 năm (2016- 2018) của Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) mới đạt hơn 43% kế hoạch, nên sẽ tạo áp lực cho việc thực hiện và giải ngân giai đoạn tiếp theo.
Xây dựng
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng là đầu mối tổng hợp kết quả rà soát định mức, giá xây dựng trên địa bàn thành phố; chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp báo cáo về kết quả rà soát đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành, thời gian hoàn thành trước tháng 11/2018.
xay dung
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.
von ngan sach
(TBTCO) - Chiều 24/4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, cho ý kiến về các công việc thực hiện trong quý I/2017.
thủ tướng
(TBTCO) - “Tôi có dịp đi nhiều địa phương, từ miền Tây Nam Bộ, đến đồng bằng Bắc Bộ, vùng núi Tây Bắc thì thấy hết sức ấn tượng, bộ mặt nông thôn mới thay đổi nhanh”, Thủ tướng chia sẻ. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân tốt hơn.