Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giá xuất khẩu gạo
xuất khẩu gạo
(TBTCO) - Xuất khẩu gạo đầu năm 2016 dự báo sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm 2015. Cả năm 2016, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ đạt khoảng 3 tỷ USD, tăng 7% so với năm 2015.
xuất khẩu gạo
(TBTCO) - Nửa đầu tháng 10, giá lúa gạo giảm so với cùng kỳ tháng 9/2014 do về cơ bản lượng gạo tồn kho của các doanh nghiệp vẫn đáp ứng đủ nhu cầu xuất khẩu tại thời điểm hiện tại nên các doanh nghiệp không có nhu cầu thu mua nhiều gạo.
xuất khẩu gạo
(TBTCO) - 9 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013, giá chào bán gạo xuất khẩu loại 5% tấm phổ biến ở mức 370-465 USD/tấn, tăng 25 -45USD/tấn; giá chào bán gạo xuất khẩu loại 25% tấm phổ biến ở mức 360-410 USD/tấn, tăng 15-35 USD/tấn.