Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giai đoạn chuyển giao
thủ đức
(TBTCO) - Ngày 22/1, chính quyền mới của TP. Thủ Đức bắt đầu đi vào hoạt động, các hoạt động của chính quyền cũ cũng chấm dứt.