Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải ngân
Giải ngân
(TBTCO) - Tổng cộng các nguồn vốn được giao, dự kiến giải ngân năm 2017 của Bộ GTVT là hơn 51.278 tỷ đồng. Đến nay, kết quả giải ngân ước đạt gần 10.369 tỷ đồng, đạt 20,22% kế hoạch năm 2017.
giao ban
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2016.
ĐTC
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và đề xuất việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2015 trở về trước và kế hoạch năm 2016 sang năm 2017.
Xây dựng cơ bản
(TBTCO) - Theo số liệu thống kê của Bộ NN&PTNT, trong 2 tháng đầu năm 2017, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung của ngành ước đạt 157,3 tỷ đồng, bằng 4,1% kế hoạch cả năm.
Cầu treo
(TBTCO) - Sau 2 tháng triển khai, ngành Giao thông vận tải đã thực hiện ước đạt 5.761,69 tỷ đồng vốn kế hoạch, giải ngân ước đạt 6.045,59 tỷ đồng, đạt 11,79% kế hoạch năm 2017.
bo tai chinh
(TBTCO) - Tính đến hết 31/1/2017, kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2016 hiện đã đạt 304.219,4 tỷ đồng; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB 2017 qua hệ thống Kho bạc Nhà nước ước đạt 8.150 tỷ đồng, đạt 2,6% so với kế hoạch Nhà nước giao năm 2017…
giai ngan
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất chuyển chủ đầu tư dự án và giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 của các dự án dự kiến chuyển chủ đầu tư.
đầu tư công
(TBTCO) - Tính tới thời kỳ quyết toán vốn đầu tư công năm 2016 là ngày 30/1/2017, Bộ Tài chính ước tính vốn ngân sách trung ương bao gồm cả vốn trong nước và vốn nước ngoài cũng chỉ giải ngân được 90%, vốn trái phiếu chính phủ giải ngân được khoảng 70%.
cải cách mạnh mẽ ngân sách của Liên minh châu Âu
(TBTCO) - Ngày 12/1, một nhóm chuyên gia do cựu Thủ tướng Italy Mario Monti dẫn đầu, đã kêu gọi tiến hành cải cách mạnh mẽ ngân sách của Liên minh châu Âu (EU).