Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải ngân
Hải Phòng
(TBTCO) - 11 tháng của năm 2019, tổng vốn đầu tư công của Hải Phòng giải ngân qua kho bạc đạt hơn 65,4%, cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước (gần 54% kế hoạch Quốc hội giao và hơn 58% kế hoạch Thủ tướng giao).
Ông Chung
(TBTCO) - Khắc phục tình trạng chậm giải ngân đầu tư công, đảm bảo dịch vụ y tế, dịch vụ cung cấp nước sạch cho người dân Thủ đô…, TP. Hà Nội đang kiên trì với mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống người dân.
kho bạc
(TBTCO) - Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hưng Yên, tính đến hết tháng 11, đơn vị đã giải ngân được 3.156/4.217 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, đạt 74,8% so với kế hoạch đề ra, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018.
KBNN Điện Biên
(TBTCO) - Năm 2019, tổng vốn đầu tư công do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Điện Biên là gần 2.621 tỷ đồng (bao gồm cả vốn từ năm 2018 chuyển sang). Đến hết tháng 11/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Điện Biên đã giải ngân trên 1.312 tỷ đồng, đạt trên 50% kế hoạch.
Bộ NN&PTNT
(TBTCO) - Theo Bộ NN&PTNT, tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 được giao là 14.625 tỷ đồng; trong đó vốn trong nước 1.265 tỷ đồng, vốn ODA 2.360 tỷ đồng, vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) 11.000 tỷ đồng. 11 tháng, khối lượng giải ngân ước đạt 9.015,4 tỷ đồng, bằng 61,6% kế hoạch năm.
giải ngân
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), dự kiến lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2019 kiểm soát chi qua KBNN giải ngân đến ngày 30/11 là hơn 244.973 tỷ đồng, đạt 63,7% kế hoạch.
giải ngân vốn
(TBTCVN) - Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TBTCVN cho rằng, việc gắn trách nhiệm và quyền lợi của các bộ, ngành và địa phương sẽ cải thiện được tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm trễ.
cong
(TBTCVN) - Đến thời điểm này vừa tròn 1 tháng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 94/NQ-CP về giải pháp đẩy nhanh phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, nhưng tác động tới tiến độ giải ngân vốn chưa nhiều. 11 tháng, giải ngân mới đạt hơn 58% kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018.
Hải Dương
(TBTCO) - Ngân sách cho đầu tư phát triển năm 2019 của tỉnh Hải Dương được giao trên 5.403,3 tỷ đồng (trong đó có cả số giao bổ sung). Tính đến ngày 20/11/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Dương đã giải ngân trên 4.085 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 75,6% so với nguồn vốn được giao.