Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải ngân
thue
(TBTCO) - Đơn vị của ông Trần Thái Hà (Hà Nội) đang thực hiện gói thầu thuộc Chương trình nông thôn mới phê duyệt sau ngày 30/10/2016. Tuy nhiên khi thực hiện việc xây lắp thì không thanh toán được cho nhà thầu, do một số vướng mắc của Luật Đầu tư công.
Đà Nẵng
(TBTCO) - Tại Đà Nẵng, hiện có nhiều dự án đang chậm triển khai tiến độ dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư còn thấp. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố vừa có chỉ đạo rút ngắn ít nhất 20% thời gian làm thủ tục đầu tư xây dựng so với quy định cho mỗi khâu.
TPCP
(TBTCO) - Đến cuối tháng 6/2017, vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) mới chỉ giải được 5.200 tỷ đồng, chiếm 10,4% kế hoạch năm 2017. Việc chậm giải ngân nguồn vốn TPCP gây lãng phí và giảm hiệu quả huy động vốn.
Vốn đầu tư
(TBTCO) - Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN) đã có xu hướng tăng lên qua các tháng. Tuy nhiên, nhìn chung, tiến độ thực hiện vốn đầu tư từ NSNN trong 7 tháng còn chậm so với kế hoạch đề ra.
trang 7
(TBTCVN) - 7 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai các giải pháp tài chính nhằm tăng cường quản lý thu, chi NSNN, nợ công theo các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
tien
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 70/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
hop
(TBTCO) - Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2017, với những dự án chưa giải ngân được, chưa làm thủ tục thì phải tự cắt, tự điều chuyển trong khối Chính phủ và các địa phương, để làm sao giải ngân hết số vốn kế hoạch đã thông qua.
Thủy sản
(TBTCO) - Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, Nghị định 67/2014/NĐ-CP đã thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo ngư dân, được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ; mang lại hiệu quả và thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với ngư dân....
Vốn đầu tư
(TBTCO) - Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, hiện các bộ, ngành, địa phương cơ bản đã hoàn tất việc thông báo chi tiết danh mục và kế hoạch vốn NSNN đợt 1 của từng dự án đến các đơn vị; tuy nhiên, vẫn còn 21/57 địa phương chưa thông báo chi tiết danh mục và kế hoạch vốn NSNN đợt 2.