Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải ngân
Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước An Giang đã chú trọng cải cách hành chính, chủ động phối hợp với các cấp, ngành trong tỉnh, nhờ đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ rất cao trong năm qua.
Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đôn đốc các chủ đầu tư,
(TBTCVN) - Hiện vẫn còn một số vốn ngân sách chưa được phân bổ hết, cùng với dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại một số địa phương, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Bộ Tài chính đang kiến nghị một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2021.
Giải ngân vốn đầu tư công
(TBTCO) - Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, hiện còn gần 73.185 tỷ đồng vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2021 chưa được các bộ, ngành, địa phương triển khai phân bổ, chiếm gần 16% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.
Ninh Thuận đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
(TBTCVN) - Năm 2020, kết quả giải ngân vốn đầu tư trong nước tại Ninh Thuận chỉ đạt tỷ lệ khá, nguồn vốn nước ngoài đạt rất thấp. Bước sang năm 2021, Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đang đẩy mạnh các giải pháp ngay từ đầu năm để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
Giải ngân vốn đầu tư công
(TBTCO) - Ngay từ đầu năm 2021, Kho bạc Nhà nước Đắk Nông đã xây dựng chương trình kế hoạch và đề ra các giải pháp triển khai, trong đó, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư là một nhiệm vụ quan trọng được đơn vị đẩy lên hàng đầu.
KBNN Hậu Giang
(TBTCO) - Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Đáng chú ý là công tác kiểm soát chi luôn được đơn vị chú trọng để đảm bảo quản lý chặt chẽ các nguồn chi ngân sách.
thu tương
(TBTCO) - Với tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trong năm 2021, hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Do đó, một trong những biện pháp giúp hồi phục tăng trưởng kinh tế là đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm.
dự án
(TBTCO) - Đối với một số dự án chuyển tiếp xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố chưa hoàn thiện thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục theo đúng quy định trước ngày 31/3/2021.
Giải ngân vốn đầu tư tại KBNN Hậu Giang
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Hậu Giang vừa có báo cáo nhanh về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công niên độ năm 2020. Theo đó, đã có trên 2.603 tỷ đồng đã được giải ngân, đạt 88,8% kế hoạch (trên 2.928 tỷ đồng).