Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải ngân
Tiền
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 diễn ra ngày 18/4/2017.
trang 6
(TBTCVN) - Ông Tạ Văn Đôi, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lai Châu cho biết.
kho bac bac ninh
(TBTCO) - Báo cáo của KBNN tỉnh Bắc Ninh cho biết, tính đến hết tháng 3/2017, đơn vị đã thanh toán 524 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2017. Trong đó, vốn XDCB tập trung là 325 tỷ đồng, vốn khác là 199 tỷ đồng.
IMF
(TBTCO) - Phó Giám đốc điều hành thứ nhất của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) David Lipton vừa xác nhận IMF đã thông qua kế hoạch giải ngân khoản hỗ trợ tài chính trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine.
Xây dựng cơ bản NN
(TBTCO) - Theo số liệu thống kê của Bộ NN&PTNT, 3 tháng năm 2017 giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung của ngành ước đạt 444,1 tỷ đồng, bằng 5,2% kế hoạch
Giải ngân
(TBTCO) - Tổng cộng các nguồn vốn được giao, dự kiến giải ngân năm 2017 của Bộ GTVT là hơn 51.278 tỷ đồng. Đến nay, kết quả giải ngân ước đạt gần 10.369 tỷ đồng, đạt 20,22% kế hoạch năm 2017.
giao ban
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2016.
ĐTC
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và đề xuất việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2015 trở về trước và kế hoạch năm 2016 sang năm 2017.
Xây dựng cơ bản
(TBTCO) - Theo số liệu thống kê của Bộ NN&PTNT, trong 2 tháng đầu năm 2017, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung của ngành ước đạt 157,3 tỷ đồng, bằng 4,1% kế hoạch cả năm.