Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải ngân
Cần tìm nguyên nhân các dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017
(TBTCVN) - Năm 2017 sắp kết thúc, nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) mới đạt 58,7% kế hoạch.
Giải ngân vốn đầu tư
(TBTCO) - UBND TP. Cần Thơ đưa ra những giải pháp để đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư từ nay đến cuối năm, gồm Rà soát danh mục dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, chưa đạt yêu cầu, đề xuất phương án xử lý cụ thể theo quy định; nếu vẫn chậm trễ thì đề xuất xử lý trách nhiệm chủ đầu tư...
KBQN
(TBTCO) - Báo cáo từ Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi cho thấy , đến thời điểm ngày 15/10/2017 còn nhiều dự án giải ngân đạt tỷ lệ thấp, dưới 50% kế hoạch vốn được giao.
KBNN Thanh Hóa
(TBTCO) - Mặc dù Thanh Hóa là tỉnh đứng thứ 10 trong cả nước về tiến độ giải ngân vốn đầu tư, song so với yêu cầu đặt ra vẫn chưa cao. Để đạt tiến độ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra giải pháp trong những tháng còn lại.
Thái Bình
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính Thái Bình, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2017 là hơn 1.346 tỷ đồng, không bao gồm kế hoạch vốn chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2017. Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 30/9/2017 là hơn 1.057 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 79% so với kế hoạch vốn.
Nam Định
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính tỉnh Nam Định, 10 tháng năm 2017, tỉnh Nam Định đã giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 là hơn 2.293 tỷ đồng, đạt 91% so với kế hoạch vốn giao.
XDCB ngành Nông nghiệp
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 10 tháng năm 2017, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung của ngành ước đạt 4.886,4 tỷ đồng, bằng 72,7% kế hoạch.
ham chui
(TBTCVN) - Là 1 trong 13 đơn vị bị Thủ tướng Chính phủ phê bình vì có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, 6 tháng đầu năm 2017 đạt dưới 25%,
Cà Mau
(TBTCO) - Theo UBND tỉnh Cà Mau, đến 30/9/2017, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt hơn 1.437 tỷ đồng, bằng 70,1% kế hoạch vốn năm 2017 được giao.