Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải ngân
ngân sách
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, kết quả giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách năm 2017 của các bộ, ngành Trung ương là 70.493 tỷ đồng, đạt 99,4% so với kế hoạch Quốc hội đã phân bổ.
Lâm Đồng
(TBTCO) -Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tính đến 31/12/2017, tỷ lệ giải ngân của tỉnh là hơn 2.071 tỷ đồng, đạt 87,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Lai Châu
(TBTCO) - Theo UBND tỉnh Lai Châu, đến 11/1/2018, tỉnh này giải ngân vốn đầu tư công đạt 69,3% kế hoạch vốn của năm 2017. Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân thấp do vướng trong quy trình thực hiện đầu tư theo một số Luật Đầu tư công, Xây dựng, Đấu thầu.
Hà Nội
(TBTCO) - Theo UBND TP. Hà Nội, tổng vốn kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố năm 2017 đã giải ngân hơn 28.467 tỷ đồng, đạt 80,8% kế hoạch giao.
Cầu Thái Bình được xây dựng bằng nguồn vốn NSNN đã thay đổi điện mạo của địa phương.
(TBTCVN) - Trong nhiều năm gần đây, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Bình luôn đứng trong “top” 5 đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cao nhất cả nước.
Cần Thơ
(TBTCO) - Theo UBND thành phố Cần Thơ, đến ngày 20/1/2018, tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân của địa phương là hơn 3.515 tỷ đồng, đạt 77,5% kế hoạch của năm 2017.
GNP
(TBTCVN) - Theo Bộ Tài chính, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của các bộ, ngành, địa phương đến hết 31/1/2018 là 5.050 tỷ đồng, đạt 1,26% tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018.
Cà Mau
(TBTCO) - Đến ngày 31/12/2017, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Cà Mau đạt bằng 85,4% tổng kế hoạch vốn năm 2017. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, tỉnh sẽ tập trung đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 ngay từ đầù năm.
giai ngan
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đề xuất cắt giảm hơn 2.233 tỷ đồng vốn nước ngoài năm 2017 của 5 bộ, ngành Trung ương và 14 địa phương do không có khả năng giải ngân.