Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải ngân các dự án quốc lộ 1
đườngHCM
(TBTCO) - Hết tháng 3/2014, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2014 của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên đạt thấp. Bộ Tài chính đã xem xét và đưa ra ý kiến nhằm thúc đẩy việc giải ngân được nhanh hơn.