Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Giải ngân chậm
dự án
(TBTCO) - Báo cáo gửi về Bộ Tài chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây cho thấy, do nhiều vướng mắc (cả chủ quan và khách quan) nên 4 dự án có nguồn vốn vay ODA do bộ này quản lý không hoàn thành kế hoạch vốn được giao năm 2018 và sẽ phải điều chuyển vốn.
cà mau
(TBTCO) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, một số dự án hiện còn vướng mắc trong khâu bồi hoàn, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án được bố trí kế hoạch vốn lớn trong năm 2018 là nguyên nhân khiến giải ngân vốn đầu tư công chậm.
vốn nước ngoài
(TBTCO) - Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài đến thời điểm hiện nay rất chậm. Theo đó có nhiều nguyên nhân như một số dự án hết thời hạn giải ngân vốn theo hiệp định, có dự án vướng mắc ký kết hợp đồng cho vay lại, hoặc đang làm thủ tục trình Quốc hội để tăng tổng mức đầu tư…
tiền
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, ước giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách 9 tháng năm 2018 được hơn 203.583 tỷ đồng, đạt 50,93% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 52,46% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
giải ngân
(TBTCO) - NHNN trong báo cáo gửi về Bộ Tài chính cho biết, giải ngân vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực của mình ước đến hết tháng 7/2018 đạt 22,48%. NHNN sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án trong nửa cuối năm, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2018.
CP
(TBTCO) - Mặc dù tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện, sau 7 tháng, vẫn còn nhiều bộ, ngành trung ương và địa phương có số giải ngân thấp. 31/56 bộ, ngành trung ương và 20/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn 35% kế hoạch năm. Thậm chí, một số bộ ngành gần như chưa giải ngân.
giải ngân
(TBTCO) - Là cơ quan có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách và kiến nghị giải pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết, vẫn còn nhiều bộ, ngành, địa phương chậm hoặc không báo cáo; Bộ Tài chính sẽ công khai các đơn vị chậm, hoặc không báo cáo.
VĐH
(TBTCO) - Sáng 24/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với 3 bộ khối xã hội là, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Y tế về việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2018.
đầu tư công
(TBTCO) - Bên cạnh những vướng mắc do quy định tại Luật Đầu tư, thì việc giải ngân vốn đầu tư công chậm trễ còn liên quan mật thiết tới câu chuyện hiệu quả đầu tư, khi nhiều dự án được chuẩn bị sơ sài, phê duyệt một cách hình thức...