Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải ngân năm 2013
(TBTCO) - Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) qua nửa đầu năm nay mặc dù cao hơn so với cùng kỳ năm 2012 nhưng số vốn giải ngân mới chỉ đạt 50% kế hoạch.