Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải ngân nguồn vốn cho ngư dân vay
gg
(TBTCO) - Đến thời điểm này, chưa có tỉnh, thành phố nào hoàn thành phê duyệt danh sách ngư dân được vay vốn theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.