Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải ngân vốn
TGĐ KBNN
(TBTCO) - KBNN các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Tính đến hết ngày 30/6/2019, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 743.430 tỷ đồng, bằng 52,68% so với dự toán năm.
Hà Nội
(TBTCO) - Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 của TP. Hà Nội mới chỉ đạt 32,2%, thấp hơn so với cùng kỳ do nhiều nguyên nhân. Thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn này.
KBNN
(TBTCO) - Phú Thọ là tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao so với bình quân chung của cả nước khi đến thời điểm này đã đạt 56% kế hoạch (tỷ lệ giải ngân của cả nước là 32,4% kế hoạch).
dự án
(TBTCO) - Trong báo cáo gửi đến Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính cho biết, nhiều địa phương không chấp hành nghiêm chế độ báo cáo. Tính đến gần hết tháng 6/2019, Bộ Tài chính mới nhận được báo cáo giải ngân của 8/54 bộ, ngành và 10/63 địa phương.
dự án
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 tăng 1,62 lần so với kế hoạch năm 2018 nên còn nhiều địa phương chưa kịp hoàn tất thủ tục đầu tư để trình duyệt đúng thời gian và chưa phân bổ theo đúng tổng mức vốn của từng chương trình.
Các công trình sớm đưa vào sử dụng mang lại nhiều lợi ích về kinh tế - xã hội.
(TBTCVN) - Theo Bộ Tài chính, ước giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng năm 2019 đạt hơn 32% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, có đến 51 bộ, ngành, địa phương giải ngân vốn dưới 30%.
Phải cùng chung tay để thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi
(TBTCO) - Ngày 26/6, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2019.
quản lý nợ công
(TBTCO) - Các tháng còn lại của năm 2019, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh giải ngân vốn vay; tiếp tục quản lý chặt chẽ vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh chính phủ; chuẩn bị dự toán ngân sách năm 2020, trong đó có kế hoạch về vốn vay ODA, vay ưu đãi.
KBNN ĐB
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn hệ thống từ chối thanh toán 30,9 tỷ đồng vốn ngân sách. Trong đó có 20 tỷ đồng thuộc nguồn vốn đầu tư; 10,9 tỷ đồng thuộc nguồn vốn chi thường xuyên.