Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
gt
(TBTCVN) - Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chính phủ cho phép UBND tỉnh nơi dự án đi qua được điều chỉnh công suất khai thác mỏ đất theo nhu cầu của dự án thành phần, trên địa bàn địa phương.
anh moi
(TBTCO) - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, với những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc duy trì đảm bảo tiến độ thi công các công trình và giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch đang là bài toán không dễ thực hiện.
n
(TBTCO) - Đây là yếu tố có tính quyết định đến việc hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm nay, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số.
KBNN Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư
(TBTCO) - Hải Phòng là địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức bình quân chung của cả nước, tuy nhiên, số dư tạm ứng vốn đầu tư còn tương đối lớn. Kho bạc Nhà nước Hải Phòng đã rất nỗ lực trong việc thu hồi các khoản tạm ứng để nguồn vốn đầu tư công thực sự phát huy hiệu quả.
Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
(TBTCO) - Thực hiện quyết liệt chỉ đạo của các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, trong 2 tháng 7 và 8 vừa qua, công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại tỉnh Quảng Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải ngân tăng lên rõ rệt.
Nguồn: Bộ Tài chính  Đồ họa: Hồng Vân
(TBTCVN) - 8 tháng của năm 2021 đã trôi qua, tuy nhiên còn rất nhiều bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ hết số vốn đầu tư công theo kế hoạch.
Giải ngân vốn đầu tư công
(TBTCO) - Dự kiến hết tháng 8/2021, lũy kế thanh toán vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước thuộc kế hoạch năm 2021 là 183.718,3 tỷ đồng, bằng 42,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (436.431,9 tỷ đồng). Kho bạc Nhà nước tiếp tục đưa ra nhiều đề xuất phấn đấu đạt tỷ lệ 95% - 100% đến cuối năm.
Quảng Ngãi
(TBTCO) - Với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 8 vừa qua đạt 42,79% kế hoạch, Quảng Ngãi đang nỗ lực giải ngân vốn đầu tư theo Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Bà Rịa- Vũng Tàu
(TBTCO) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng với những khó khăn, vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, giá nguyên vật liệu tăng cao… nên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đạt thấp so với cùng kỳ năm trước.