Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải ngân vốn đầu tư công
Cầu Quang Thanh
(TBTCO) - Bằng sự quyết tâm và phối hợp tốt của các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, Hải Phòng đang cố gắng phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020.
đầu tư công
(TBTCO) - Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước Ninh Bình, tính đến ngày 31/8, đơn vị đã thanh toán được 4.369 tỷ đồng/ 8.253 tỷ đồng vốn đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước, đạt 56% kế hoạch vốn.
Các bộ, ngành cam kết giải ngân 100% vốn vay nước ngoài
(TBTCO) - Ngày 26/8, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị với các bộ, ngành về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng năm 2020.
đầu tư công
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước, dự kiến đến ngày 31/8/2020, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua kho bạc thuộc kế hoạch năm 2020 là hơn 210.488 tỷ đồng, bằng 46,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua kho bạc.
Đầu tư công
(TBTCO) - Đến hết ngày 31/1/2020, lũy kế giải ngân kế hoạch vốn trung hạn cấp thành phố của TP. Hà Nội giai đoạn 2016 - 2019 đạt 85,3% kế hoạch đã giao và bằng 62,9% tổng mức vốn kế hoạch trung hạn được phê duyệt.
giải-ngân-vốn-đầu-tư-công.jpg
(TBTCO) - Báo cáo của Sở Tài chính Bắc Ninh cho thấy, lũy kế 8 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 18.623 tỷ đồng, đạt 64% dự toán, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2019.
giải ngân vốn vay nước ngoài, thứ trưởng trần xuân hà
(TBTCO) - Sau hội nghị với các bộ, ngành, sáng 31/8/2020, Bộ Tài chính tổ chức tiếp hội nghị trực tuyến với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng đầu năm 2020. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì.
a hai
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh vừa nêu một loạt các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt mức khá thấp, thậm chí là chưa giải ngân đồng vốn nào được giao kể từ đầu năm.
anh moi
(TBTCO) - Sau nhiều động thái quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai đã có bước chuyến biến tích cực. Đến cuối tháng 8/2020 kết quả giải ngân đã đạt trên 53% kế hoạch vốn, tăng 1,4 lần so với cùng kỳ.