Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải ngân vốn đầu tư công chậm
đầu tư công
(TBTCO) - Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2018 đạt thấp, đến nay mới đạt 72% kế hoạch ngân sách trung ương đã giao cho cả giai đoạn 3 năm. Tỷ lệ giải ngân thực tế tính đến 31/10/2018 đạt 367.961/513.446 tỷ đồng.
trung tâm dạy nghề
(TBTCO) - Báo cáo của Hội Nông dân Việt Nam gửi về Bộ Tài chính mới đây cho thấy, cơ quan này có 15 dự án đầu tư công giải ngân chậm tiến độ và số vốn giải ngân mới đạt hơn 46% kế hoạch được giao.
giải ngân
(TBTCO) - Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, giải ngân vốn đầu tư công tính đến hết tháng 6 của địa phương này mới ước đạt 1.862 tỷ đồng, bằng 29,7% kế hoạch (6 tháng năm 2017, giải ngân đạt 33% kế hoạch).
Bộ Xây dựng
(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, giá trị giải ngân kế hoạch vốn 2017 lũy kế 1/1/2017- 25/12/2017 được 375,6 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch năm 2017. Vốn kéo dài thời gian thực hiện từ năm trước sang 2017 giải ngân được hơn 190 tỷ đồng, đạt trên 30% kế hoạch vốn được phép kéo dài sang năm 2017.