Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách
giải ngân
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) (bao gồm cả vốn trái phiếu chính phủ - TPCP) ước thanh toán 4 tháng đầu năm 2018 là hơn 65.021 tỷ đồng; đạt 16,27% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 16,93% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
ngân sách
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, kết quả giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách năm 2017 của các bộ, ngành Trung ương là 70.493 tỷ đồng, đạt 99,4% so với kế hoạch Quốc hội đã phân bổ.
giải ngân vốn NSNN
(TBTCO) - Những biện pháp được đề ra để đẩy nhanh công tác giải ngân trong những tháng cuối năm, sau khi Bộ Tài chính tổng kết lại những khúc mắc trong cuộc họp với 25 địa phương có tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn NSNN, vốn TPCP đạt thấp.