Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải ngân vốn đầu tư XDCB
b
(TBTCO) - Ông Mạc Thành Luân, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn cho biết, huyện Vân Đồn đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, góp phần giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2018.
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, tính đến hết ngày 31/8/2018, toàn hệ thống từ chối thanh toán khoảng 32 tỷ đồng, cả vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn chi thường xuyên.
Giải pháo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
(TBTCO) - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có Chỉ thị số 3933/CT-KBNN ngày 14/8/2018 yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số công việc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư những tháng cuối năm 2018.
haiduong
(TBTCVN) - Trong nửa đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Dương đã tập trung nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân như tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong chi ngân sách, kiểm soát chi chặt chẽ.
trang 7
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đà Nẵng luôn là đơn vị có nhiều nỗ lực trong công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), đáp ứng kịp thời vốn cho các dự án, góp phần thúc đẩy tiến độ xây dựng, sớm đưa các công trình vào khai thác sử dụng, đặc biệt là các công trình trọng điểm.
giao ban
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2016.
KBNN Hà Nội
(TBTCVN) - Cùng với TP. Hồ Chí Minh, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội là đơn vị có số thu ngân sách nhà nước (NSNN) cao nhất cả nước.
cầu QN
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) thuộc nguồn vốn NSNN và trái phiếu chính phủ (TPCP) ước thực hiện 6 tháng năm 2014. Theo đó, nhìn chung các đơn vị đã chấp hành đúng chế độ phân bổ kế hoạch vốn và có tỷ lệ thanh toán cao hơn cùng kỳ.
(TBTCO) - Các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo đúng tiến độ đã cam kết. Đến hết ngày 31/12, chủ đầu tư nào không giải ngân hết số kế hoạch vốn được giao phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.