Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải pháp cứu cánh
(TBTCO) - Hiện nay, phần lớn các DN sản xuất sản phẩm thủ công, mỹ nghệ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và mở rộng thị trường, trong bối cảnh đó, thương mại điện tử chính là giải pháp "cứu cánh" giúp DN tìm được đầu ra cho các sản phẩm làng nghề.