Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải pháp mới
thủ tướng
(TBTCO) - Sáng 26/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ nghe Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 báo cáo tình hình và đưa ra các quyết sách.