Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải pháp ứng phó
pvn
(TBTCO) - Với việc duy trì các giải pháp ứng phó dịch bệnh trong giai đoạn trước, các doanh nghiệp trong ngành Dầu khí đã và đang chủ động thắt chặt, tăng cường các giải pháp ứng phó dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới.
ảnh triển lãm
(TBTCO) - Từ ngày 8 đến ngày 15/4, Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tổ chức triển lãm tại trường Cao đẳng cơ khí nông nghiệp (Vĩnh Phúc) với chủ đề "Hành trình 20 năm hỗ trợ phát triển của AFD tại Việt Nam" và "60 giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu".