Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải phóng nguồn lực
hn
(TBTCO) - Một trong những nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng trong năm 2020 sẽ là tập trung tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể về thể chế để khai thông, giải phóng tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá trong các ngành, lĩnh vực.
BT
(TBTCO) - Sáng 16/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.