Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải quyết khiếu nại
thanh tra
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020.
thủ tướng 1
(TBTCO) - Không chỉ phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước mà cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Chúng ta phối hợp để làm những việc thiết thực cho người dân.
Tố cáo
(TBTCO) - Thời gian qua, Bộ Tài chính luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm, văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, bộ luôn yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
nguyễn thanh hải
(TBTCO) - Ngày 14/11, Quốc hội nghe và thảo luận các báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018. Qua thảo luận, các đại biểu đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại và đề xuất hướng giải quyết.
tn
(TBTCO) Ngày 11/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, Bộ TN&MT đã triển khai 42 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 56 tổ chức và 2 cuộc giám sát hoạt động đoàn thanh tra theo kế hoạch
Thành ủy Hà Nội
(TBTCO) - 3 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, Thành ủy và Tp. Hà Nội đã giải quyết 3.303 vụ khiếu nại tố cáo, thu hồi cho Nhà nước 7,24 tỷ đồng và trên 90.000m2 đất, thu hồi 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đã trả lại cho công dân trên 14,5 tỷ đồng...
khiếu nại thuế
(TBTCO) - Tổng cục Thuế yêu cầu (tại công văn 4536/TCT-KTNB) các cục thuế tỉnh/thành phố thực hiện rõ việc kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân tham mưu, ban hành các quyết định hành chính, giải quyết khiếu nại.
khieu nai to cao
(TBTCO) - Chủ trì hội nghị toàn quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo phải đặt mình vào vị trí của người dân, “giải quyết việc cho dân thấu tình đạt lý, không tham ô tham nhũng thì không ai kỷ luật anh”.
cạnh tranh không lành mạnh
(TBTCO) - Theo quy định tại dự thảo thông tư về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, mức phí giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh sẽ từ 10 triệu đến 100 triệu đồng.