Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải quyết oan sai
Dai bieu Ho Trong Ngu
(TBTCO) - Hạn chế oan sai cũng là một mục tiêu quan trọng mà Dự thảo Bộ Luật tố tụng dân sự (sửa đổi) lần này hướng đến. Tuy nhiên, có loại trừ được oan sai hay không thì lại là vấn đề rất lớn và không đơn giản chút nào...