Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải quyết việc làm
trợ cấp thất nghiệp
(TBTCO) - Tại Việt Nam, khi dịch bệnh đã cơ bản được đẩy lùi, các doanh nghiệp bắt đầu khôi phục sản xuất thì vấn đề đặt ra là phải giải quyết việc làm, đảm bảo số lượng lao động cung ứng trở lại cho thị trường lao động.
Ninh Thuận
(TBTCO) - Năm 2020, tỉnh Ninh Thuận đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 - 1,5% và giảm 4% đối với huyện nghèo, xã khó khăn, đặc biệt khó khăn.
bo doi
(TBTCO) - Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ thu hút 67 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với 1.125 vị trí việc trống. Riêng tại Hà Nội, bộ đội xuất ngũ hàng năm ra quân khoảng 4.000 người, trong đó 50% có trình độ cao.
vay người nghèo
(TBTCO) - Từ năm 2019, vốn ngân sách địa phương trích hàng năm bổ sung vốn cho vay ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, được bố trí từ nguồn vốn đầu tư phát triển và lập dự toán theo quy định.
day nghe
(TBTCO) - Với sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trong huy động các nguồn lực để thực hiện những chính sách giảm nghèo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở Cà Mau đã giảm xuống còn 7,96%.
vay von
(TBTCVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức chỉ đạo giải thể Quỹ Giải quyết việc làm địa phương (QGQVLĐP) theo đề nghị của Bộ Tài chính.
viec lam
(TBTCO) - Ngày 30/3/2016, Bộ Tài chính đã có Công văn số 4155/BTC-HCSN trình Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể Quỹ giải quyết việc làm địa phương với lý do Qua rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không còn cơ sở pháp lý quy định về lập Quỹ giải quyết việc làm địa phương.
lao dong
(TBTCO) - Quyết tâm giải quyết 1,6 triệu việc làm, trong đó tạo việc làm trong nước 1,495 triệu người, xuất khẩu lao động 105 nghìn người là một trong những mục tiêu quan trọng mà ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đề ra trong năm 2017.
cho vay ho ngheo
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường cho vay các chương trình về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, cho vay hộ nghèo, cho vay theo dự án... để có tác dụng lan tỏa về kinh tế, tạo việc làm, phát triển kinh tế địa phương.