Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải thưởng Ngân hàng thương mại nước ngoài tốt nhất Việt nam 2013
(TBTCO) - Citi Việt Nam vừa nhận được giải thưởng “Ngân hàng thương mại nước ngoài tốt nhất Việt Nam 2013 – Best Foreign Commercial Bank” do tạp chí tài chính FinanceAsia bình chọn.