Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải trình chênh lệch lợi nhuận
VGS
(TBTCO) - Lợi nhuận sau thuế năm 2013 của VGS tăng 93,1% so với năm 2012 là do tìm được nguồn nguyên liệu giá tốt, cơ cấu hợp lý hàng tồn kho và lãi suất ngân hàng giảm.
VCA
(TBTCO) - CtyCP Thép Biên Hòa (VICASA – mã Ck VCA) vừa có văn bản giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội (HNX).
(TBTCO) - CtyCP Quốc tế Sơn Hà (SHI) vừa có công văn giải trình về việc giảm tới 225% lợi nhuận trước thuế quý 3/2013 so với cùng kỳ năm ngoái.