Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải trình giá sữa
loạn giá sữa
(TBTCO) - Theo quy định của Luật Giá có hiệu lực từ 1/1/2013, sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc danh mục bình ổn giá của Nhà nước. Tuy nhiên các sản phẩm trước đây được ghi là sữa, thuộc danh mục bình ổn giá và đăng ký giá tại Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính, nay đã được “đổi tên” theo quy định của Bộ Y tế.