Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giảm áp lực vận tải
vận tải
(TBTCO) - Bộ Giao thông – Vận tải (GTVT) mới ban hành Quyết định số 1811/QĐ-BGTVT về xây dựng kế hoạch tăng cường kết nối, nâng cao năng lực và hiệu quả của các phương thức vận tải, để giảm áp lực cho vận tải đường bộ.