Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Giảm biên chế
Kiểm dịch
(TBTCO) - Cùng với việc chú trọng công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức; tinh giản biên chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức.
chỉ đạo
(TBTCO) - Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen”; ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; giảm số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã;...
nxb tp.hcm
(TBTCO) - Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2021 sẽ giảm tối thiểu 113 đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Việc giảm các ĐVSNCL trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sẽ được thực hiện theo lộ trình, với từng lĩnh vực cụ thể.
trường học
(TBTCO) - Tính đến cuối năm 2018, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, kết quả đã giảm 72 trường học công lập; giảm 1.358 biên chế quản lý hành chính, giáo viên dôi dư ở các trường học trong toàn tỉnh.
Chi thường xuyên
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, trong cơ cấu chi ngân sách, chi thường xuyên đã giảm so với những năm trước đây. Tuy nhiên, chi thường xuyên chủ yếu là chi con người, nên việc điều chỉnh, cơ cấu lại phụ thuộc nhiều vào kết quả thực hiện tinh giảm biên chế và đổi mới khu vực sự nghiệp công.
đại biểu nguyễn anh trí
(TBTCO) - Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng 26/10, Đại biểu (ĐB) Tạ Văn Hạ (Bạc Liêu) cho rằng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy diễn ra còn chậm, tinh giản biên chế chưa cải thiện, ngân sách nhà nước (NSNN) không thể chịu nổi khi chi thường xuyên chiếm hơn 60% tổng chi NSNN.
thuế
(TBTCO) - Với mục tiêu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ năm 2013 đến cuối năm 2017, Bộ Tài chính đã cắt giảm được khoảng 2.800 đầu mối các đơn vị từ cấp trung ương đến cấp tổ (đội) tại địa phương.
hải quan
(TBTCO) - Tại Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nêu rõ mục tiêu giảm tối thiểu 10% biên chế toàn ngành so với năm 2015.
Trong năm 2018, cả nước sẽ phấn đấu giảm khoảng 2,5% số đơn vị sự nghiệp công lập.
(TBTCVN) - Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí vừa được Chính phủ ban hành, cùng với siết chặt kỷ luật tài khóa, kế hoạch sắp xếp, tinh giản biên chế cũng đã được đề ra với rất nhiều mục tiêu cụ thể.