Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam Trần Đình Quân
Trần đình quân
(TBTCO) - Bất chấp khó khăn chung của thị trường, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục bứt phá với kết quả ấn tượng, tổng doanh thu 9 tháng đạt trên 1.690 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ; lợi nhuận vượt kế hoạch cả 3 quý, ước tính sơ bộ đạt 160 tỷ đồng.