Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Giám đốc Ngân hàng thế giới
DNNN
(TBTCO) - “Không nên chỉ tập trung vào số lượng doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được tái cơ cấu mà phải xem xét hiệu quả DN có tăng hơn không, chất lượng DN ra sao”. Đây là ý kiến của bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam về quá trình cổ phần hóa DNNN thời gian qua.