Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Giám đốc quốc gia Viện FNF Việt Nam
no cong
(TBTCO) - Trả lời phỏng vấn của phóng viên TBTCVN, GS. TS Andreas Stoffers, Giám đốc quốc gia Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) tại Việt Nam cho rằng "Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta không có lý do gì để lo lắng về con số nợ công của Việt Nam".