Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giảm giá cáp treo
cáp treo
(TBTCO) - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đồng thời nhằm hút khách du lịch mùa thấp điểm, từ nay đến hết tháng 8/2020, Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh sẽ tạm thời ngừng hoạt động tuyến cáp treo cũ và sau đó giảm giá vé đến hết tháng 12/2020.