Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giảm giá đường
(TBTCVNO) - Với nguồn cung như hiện nay, dự báo giá đường thế giới tiếp tục giảm. Trong nước hiện nay đã qua thời điểm chính vụ, sản lượng đường sẽ có xu hướng giảm dần, tuy nhiên nguồn cung đường vẫn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, dự báo giá đường trong nước ổn định.
(TBTCVNO) - Tháng 4/2013, sản lượng đường sẽ giảm hơn so tháng 3/2013, nhưng vẫn có khả năng đạt khoảng 200.000 tấn/tháng và nguồn cung tiếp tục dồi dào cả về khối lượng và chủng loại.
(TBTCVNO) - Dự báo với nguồn cung như hiện nay, dự báo giá đường tiếp tục giảm.