Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giảm giá phân bón
phân bón
(TBTCO) - Ngày 6/1, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản gửi các địa phương yêu cầu DN sản xuất, kinh doanh phân đạm Urê, phân NPK, thức ăn chăn nuôi giảm giá trước biến động giảm giá của các yếu tố đầu vào.
(TBTCVNO) - Trong thời gian tới, do nhu cầu phân bón phục vụ vụ Hè Thu tại các tỉnh ĐBSCL và phục vụ bón cây công nghiệp khi thời tiết bắt đầu nhiều mưa tại các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ đang gia tăng nên giá phân bón Urê trong thời gian tới sẽ có xu hướng tăng nhẹ.
XNk phân bón
(TBTCVNO) - Trong thời gian tới, mặc dù nhu cầu phân bón cho vụ Hè Thu tại các tỉnh phía Nam bắt đầu tăng nhưng do nguồn cung chủ động, giá nguyên liệu, tỷ giá ổn định nên giá phân bón trong nước sẽ không có biến động lớn.
(TBTCVNO) - Trong thời gian tới, giá phân bón Urê trên thị trường thế giới có thể có xu hướng ổn định. Trong thời gian tới, do nhu cầu phân bón cho vụ Đông Xuân sẽ bắt đầu giảm, giá phân bón thế giới đang ổn định trở lại nên giá phân bón trong nước sẽ ổn định.