Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giảm giá thành điện
Thủ tướng
(TBTCO) - Tối 22/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành chức năng để thảo luận và đề xuất những vấn đề quan trọng về quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.