Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giảm giá xăng
gia xang
(TBTCO) - Liên bộ Công thương - Tài chính vừa ra quyết định, từ 15h hôm nay (16/8) giá xăng E5RON92 giảm 544 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 514 đồng/lít; dầu diesel giảm 519 đồng/lít; dầu hỏa giảm 570 đồng/lít; dầu mazut giảm 1.855 đồng/kg.
gia xang
(TBTCO) - Từ 15 giờ chiều nay, ngày 17/6, xăng E5 RON92 giảm 986 đồng/lít, giá mới là 19.233 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 1.085 đồng/lít, giá mới là 20.134 đồng/lít.
gia xăng
(TBTCO) - Từ 15h ngày 1/6/2019, giá bán lẻ xăng RON95-III giảm 380 đồng/lít; xăng E5RON92 giảm 269 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 220 đồng/lít; dầu hỏa giảm 197 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 182 đồng/kg.
gia xang
(TBTCO) - Từ 15 giờ chiều nay, 21/12, giá xăng E5RON92 tiếp tục được điều chỉnh giảm 394 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 318 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 257 đồng/lít; dầu hỏa giảm 249 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 394 đồng/kg.
xang
(TBTCO) - Trong thông báo về điều chỉnh giá mặt hàng xăng dầu chiều nay, 21/11 của Liên Bộ Công thương - Tài chính, giá xăng E5RON92 giảm 973 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 1.093 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 907 đồng/lít; dầu hỏa giảm 844 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 508 đồng/kg.
gia xang
(TBTCO) - Từ 15 giờ chiều nay, 22/10, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 224 đồng/lít, xăng RON92 giảm 144 đồng/lít.
xang
(TBTCO) - Từ 15h chiều ngày 22/6, xăng E5 giảm 329 đồng/lít, xăng A95 giảm 334 đồng/lít.
xăng dầu
(TBTCO) - Liên Bộ Công thương - Tài chính vừa phát đi thông báo điều chỉnh giảm đồng loạt giá xăng và các mặt hàng dầu bán lẻ kể từ 16 giờ 55 phút ngày 20/10.
xăng dầu
(TBTCO) - Theo quyết định của Liên Bộ Công thương - Tài chính, giá xăng RON 92 được điều chỉnh giả̉m 112 đồng/lít và xăng E5 giảm 105 đồng/lít từ 16 giờ 55 phút ngày 5/10.