Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giảm giá xăng
gia xang
(TBTCO) - Tại kỳ điều chỉnh chiều nay 27/10, liên Bộ Tài chính - Công thương quyết định giá xăng E5RON92 giảm 159 đồng/lít, xăng RON95 giảm 182 đồng/lít; còn giá dầu tăng nhẹ.
gia xang
(TBTCO) - Theo Liên Bộ Tài chính - Công thương vừa quyết định giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 51 đồng/lít; xăng RON95-III được giữ nguyên giá; dầu diesel 0.05S giảm 390 đồng/lít; dầu hỏa giảm 144 đồng/lít và dầu mazut giảm 117 đồng/kg.
gia xang
(TBTCO) - Từ 15 giờ chiều nay, 28/4, xăng E5RON92 giảm 401 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 308 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 882 đồng/lít; dầu hỏa giảm 674 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 657 đồng/kg.
gia xang dau
(TBTCO) - Liên Bộ Công thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá xăng, dầu kể từ 15h ngày 13/4. Cụ thể xăng E5RON92 giảm 613 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 621 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 436 đồng/lít; dầu hỏa giảm 502 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 126 đồng/kg.
gia xang
(TBTCO) - Từ 15 giờ chiều 29/3, giá xăng E5RON92 giảm 4.100 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 4.252 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 1.776 đồng/lít; dầu hỏa giảm 2.705 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.048 đồng/kg.
xăng dầu
(TBTCO) - Từ 15 giờ 00 ngày 15/3/2020, giá xăng E5RON92 giảm 2.290 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 2.315 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 1.750 đồng/lít; dầu hỏa giảm 1.830 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.353 đồng/kg.
gia xang
(TBTCO) - Từ 15 giờ chiều nay, 29/2, giá xăng E5RON92 giảm 157 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 253 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 390 đồng/lít; dầu hỏa giảm 278 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 102 đồng/kg.
gia xang
(TBTCO) - Liên Bộ Công thương - Tài chính vừa công bố quyết định giảm mạnh giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 30/1, với mức giảm từ 265 - 791 đồng/lít (kg).
gia xang dau
(TBTCO) - Từ 15h00 hôm nay (ngày 16/10), giá xăng E5RON9 giảm 310 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 271 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 415 đồng/lít; dầu hỏa giảm 528 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.103 đồng/kg.