Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giảm nghèo
đào tạo nghề
(TBTCO) - Theo UBND huyện Tuy Phong, kết quả giảm nghèo tại địa phương còn chưa bền vững (giảm 308 hộ) nhưng lại rơi vào hộ cận nghèo (253 hộ); chất lượng cuộc sống của nhóm hộ cận nghèo còn ở mức thấp, chưa đảm bảo...
Mô hình nuôi bò
(TBTCO) - Nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã được tỉnh Ninh Thuận đầu tư xây dựng các công trình giao thông, y tế, thủy lợi...
Ninh Thuận
(TBTCO) - Năm 2020, tỉnh Ninh Thuận đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 - 1,5% và giảm 4% đối với huyện nghèo, xã khó khăn, đặc biệt khó khăn.
quan 6
(TBTCO) - Ngày 27/12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có có thông báo về kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm tại Đảng bộ quận 6.
giảm nghèo
(TBTCO) - Lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Điện Biên đề xuất các bộ, ngành trung ương nghiên cứu điều chỉnh chính sách để tiết kiệm nguồn lực, tăng nguồn vốn tín dụng, giảm bớt chính sách trợ cấp cho không.
Bộ NN&PTNT
(TBTCO) - Phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn và xóa đói giảm nghèo đang là mối quan tâm lớn của nhiều nước ASEAN và của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững.
Báo chí viết về giảm nghèo
(TBTCO) - Chiều ngày 15/10, Bộ Lao Động thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Bộ Thông tin truyền thông (TT&TT) và Hội Nhà báo Việt Nam (NBVN) đã tổ chức lễ trao giải Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016- 2020 lần thứ 3, năm 2019.
trong lua
(TBTCVN) - Nhằm xóa đói, giảm nghèo và hỗ trợ phát triển tam nông, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã mở rộng ưu đãi miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) đối với hộ nông dân và đối tượng sản xuất nông nghiệp khác qua các giai đoạn với khoảng 12 triệu người được hưởng lợi.
giảm nghèo
(TBTCO) - Trước những thay đổi nhanh chóng của thế giới, khu vực, Việt Nam cũng cần phải thúc đẩy các sáng kiến, đổi mới trong các chương trình và mô hình xóa đói giảm nghèo để tăng hiệu quả, năng suất, nâng cao sinh kế và cuộc sống cho người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế.