Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giảm ô nhiễm môi trường
a
(TBTCO) - Quá trình đô thị hóa và mở rộng thành phố, Hà Nội đã trở thành một trong 17 đô thị lớn nhất thế giới. Thành phố đang phải hứng chịu những tác động tiêu cực do ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.
nd
(TBTCO) - Trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh, Chính phủ không ưu tiên phát triển nhiệt điện than. Tuy nhiên, trước yêu cầu bảo đảm vận hành ổn định hệ thống điện nhất là khu vực miền Nam, nên nguồn nhiệt điện than vẫn giữ một tỷ trọng phù hợp trong tổng công suất nguồn.