Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giảm phát thải
tong ket va
(TBTCO) - Theo Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. Hồ Chí Minh, Chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm (VA) sau 5 năm triển khai đã giúp mỗi năm tiết kiệm được hơn 109,1 triệu MJ (đơn vị năng lượng) và giảm phát thải 9.248 tấn khí CO2.
hội thảo
(TBTCO) - Dự án “Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam” giai đoạn II (2007-2016) đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường to lớn với giá trị kinh tế xanh, ước tính 42 triệu USD, giúp các nông hộ sử dụng hiệu quả khí sinh học như một nguồn năng lượng rẻ tiền.
(TBTCO) - Theo Bộ NN&PTNT, sẽ cần kinh phí 2.740 tỷ đồng để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp xanh theo hướng an toàn, ít phát thải, phát triển bền vững đến năm 2020.