Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giảm phiền hà cho doanh nghiệp
bỏ con dấu
(TBTCO) - Bên hành lang Quốc hội sáng 10/11, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc đã chia sẻ với báo chí xoay quanh việc sẽ bỏ con dấu doanh nghiệp quy định tại dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi).