Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giảm phụ thuộc thị trường Trung quốc
xuất khẩu thanh long
(TBTCO) - Việt Nam hiện là quốc gia đầu tiên và duy nhất được cấp phép xuất khẩu thanh long sang New Zealand. Năm 2011, quả xoài của Việt Nam đã được cấp phép để xuất khẩu sang New Zealand và hiện các nhà chức trách nước này đang xem xét việc cho phép nhập khẩu quả chôm chôm vào New Zealand.