Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giám sát
bhxm
(TBTCO) - Doanh nghiệp bảo hiểm phải thiết lập, duy trì hoạt động 24 giờ/7 ngày đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin tai nạn, hướng dẫn, giải đáp cho bên mua bảo hiểm và các bên về các vấn đề liên quan tới bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
kế toán, kiểm toán
(TBTCO) - Đến nay, vai trò và năng lực quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán từng bước được nâng cao. Công tác quản lý, giám sát hoạt động kế toán, kiểm toán tiếp tục được đẩy mạnh.
Ra mắt Viện Phát triển Bảo hiểm
(TBTCO) - Ngày 18/12/2020, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã tổ chức Lễ ra mắt Viện Phát triển Bảo hiểm Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
tổng bí thư
(TBTCO) - Sáng 14/12, Ban Chấp hành Trung ương tiến hành Hội nghị lần thứ 14, thảo luận những vấn đề cuối cùng liên quan đến việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo chương trình, Hội nghị diễn ra từ ngày 14 - 20/12.
gs
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 95/2020/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.
Các doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp với các tổ chức tín dụng để đảm bảo việc khai thác bảo hiểm
(TBTCVN) - Hoạt động phân phối bảo hiểm thông qua các tổ chức tín dụng đa có sự phát triển khá ấn tượng. Song, để mang lại hiệu quả cao, vừa an toàn, lành mạnh, đảm bảo quyền lợi người mua bảo hiểm, các cơ quan quản lý nhà nước đã có văn bản nhắc nhở và sẽ tăng cường quản lý, giám sát...
giao dich thue
(TBTCO) - Lũy kế 10 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thu được 4.735 tỷ đồng nợ thuế của năm 2019 chuyển sang, đạt tỷ lệ 61,7%.
Chỉ riêng 9 tháng năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam
(TBTCVN) - Theo Báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019, còn nhiều doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước có hoạt động kinh doanh lỗ và mất an toàn về tài chính.
viện phát triển bảo hiểm
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 1738/QĐ-BTC về việc tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam.