Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giám sát bảo hiểm
bảo hiểm nông nghiệp
(TBTCO) - Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp (BHNN); còn các cá nhân sản xuất nông nghiệp khác sẽ được hỗ trợ 20% phí BHNN.
Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 343 nghìn tỷ đồng
(TBTCO) - Ngày 27/6/2019, Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019.
phùng ngọc khánh
(TBTCO) - Theo ông Phùng Ngọc Khánh - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, qua Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Anh, các nhà đầu tư hiểu rõ hơn sự phát triển của thị trường bảo hiểm, cũng như cơ hội đầu tư tại Việt Nam để quyết định hợp tác, đầu tư đôi bên cùng có lợi.
thị trường bảo hiểm
(TBTCO) - Trong trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) ước đạt 423.423 tỷ đồng; các DNBH đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 342.869 tỷ đồng.
hội thảo bảo hiểm
(TBTCO) - Bộ Tài chính khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ và DN môi giới bảo hiểm áp dụng Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn do Bộ Tài chính mới ban hành, nhằm giúp thị trường bảo hiểm Việt Nam phát huy tiềm lực, duy trì cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.
đại lý bảo hiểm
(TBTCO) - Chiều ngày 14/1/2019, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tổ chức hội thảo tập huấn Thông tư số 125/2018/TT-BTC, đồng thời trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.
bh
(TBTCO) - Trường hợp chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 1/7/2019 vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng và không phải cấp đổi.
Cục quản lý, giám sát bảo hiểm tổng kết
(TBTCO) - Trong năm 2018, tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 36.415 tỷ đồng, trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ ước đạt 17.756 tỷ đồng, DNBH nhân thọ ước đạt 18.650 tỷ đồng.
toàn cảnh hội thảo
(TBTCO) - Việc liên thông giữa bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thương mại (BHTM) sẽ góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời giúp giảm thiểu gánh nặng tài chính cho ngân sách nhà nước.