Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giám sát chặt các cơ sở kinh doanh gas
kinh doanh gas
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng.